20

11/2023

Pháp luật

An Giang: Khởi tố cán bộ địa chính xã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Nguyễn Hữu Nghị chỉ thực hiện một phần hoặc không thực hiện nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt tiền của...

25

11/2022

Xã hội

Vụ xe chở đất lậu ở Khánh Hòa: Khiển trách Chủ tịch, cán bộ địa chính xã

Lãnh đạo xã Cam Hiệp Nam, cán bộ địa chính bị kỷ luật khiển trách liên quan đến công tác quản lý đất đai. Xã Cam...