02

06/2023

Xã hội

Bộ trưởng Tô Lâm: Đổi thẻ 'căn cước công dân' thành thẻ 'căn cước'

Dự án Luật Căn cước vừa được Chính phủ trình Quốc hội đã quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN