01

12/2022

Xã hội

Khánh Hòa: Phát hiện cha ôm con tử vong dưới giếng nước

Phát hiện hai cha con dưới giếng nước, nhiều người cứu đưa lên bờ nhưng không may cả hai đã tử vong.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN