28

04/2022

Kinh doanh

Bầu Hiển rời ghế Chủ tịch T&T và một loạt công ty

Sau khi trở thành Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã có đơn xin từ nhiệm chức...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN