18

09/2023

Kinh doanh

Công ty lạ huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu: Thêm thông tin bất ngờ

Một cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chuẩn bị Làm nhà (tiền thân của Công ty Cổ phần Vinam Land) đã chia sẻ thông...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN