08

12/2022

01

01/2019

Giải trí

Bị đồn có bầu trước khi cưới, vợ rapper Đinh Tiến Đạt đã có ngay câu trả lời cực khôn ngoan

Sau khi nghe đồn mình phải cưới chạy bầu, cô vợ mới cưới của rapper Đinh Tiến Đạt đã có câu trả lời rõ ràng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN