09

03/2022

Giải trí

Việt Hương lần đầu trải lòng câu chuyện tâm linh khi danh hài Chí Tài mất, tiết lộ lí do không dám khóc trước mặt vợ đàn anh

Danh hài Việt Hương cho biết, cô là người lo giấy tờ để đưa cố danh hài Chí Tài về Mỹ nhưng lúc đó đã xảy ra...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN