07

04/2021

Video HOT

Kinh hãi phát hiện 'cả họ nhà giòi' bò lúc nhúc trong miếng sườn, thực khách buông bát cháo nôn thốc nôn tháo

"Mình ăn cháo hơn nửa bát rồi mới ăn đến miếng sườn, đang hí hửng bóc miếng sườn thì thấy bên trong thịt sườn...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN