11

01/2018

Chơi - Sành - 11/01/2018 17:14

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Nhà đăng ký tên miền iNET và Tập đoàn DOTVN INC (Hoa Kỳ)

Sáng 11/1/2018, Công ty Cổ phần iNET tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn DOTVN INC về cung cấp dịch...

05

07/2017

Kinh doanh - 05/07/2017 11:09

Chính thức cho phép triển khai chuyển nhượng tên miền .VN

Vừa qua, Nhà đăng ký tên miền INET đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng quyền sử dụng cho các tên miền “.vn” đầu...

15

06/2017

Kinh doanh - 15/06/2017 14:07

Những tên miền '.vn' đầu tiên được chuyển nhượng thành công đúng quy định

Theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam, các Nhà đăng ký tên miền “.vn” (Công ty cổ phần iNET) đã thực hiện thành...