27

03/2020

Tỉnh thành

Đề xuất tiến tới dừng nhận bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội đề xuất tiến tới dừng nhận bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai. Các...

07

03/2020

Tỉnh thành

Bí thư Hà Nội: Bản thân bệnh nhân số 17 tự biết có khả năng nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ thông tin bản thân bệnh nhân Nh. (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) tự biết có khả năng gây...