14

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm sâu, bệnh nhân nặng tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 14-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc giảm hơn 3 lần so với ngày trước đó. Từ đầu năm đến nay,...

12

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm lại tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 12-10, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân...

07

10/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm mạnh sau nhiều ngày tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 7-10, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm mới giảm gần 3 lần so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày...

24

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm sâu, đề xuất sửa quy định để công bố hết dịch

Về dịch COVID-19 hôm nay 24-9, Bộ Y tế cho biết số ca mắc giảm nhưng bệnh nhân nặng tăng thêm 2 ca. Bộ Y tế đề xuất...

21

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng, không còn bệnh nhân nặng

Về dịch COVID-19 hôm nay 21-9, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng nhẹ trong 24 giờ qua. Hiện cả nước không còn bệnh nhân...

18

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc tăng, còn 1 bệnh nhân nặng

Về dịch COVID-19 hôm nay 18-9, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng nhẹ trong ngày đầu tuần. Cùng ngày có thêm 4 người khỏi...

13

09/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc giảm, bệnh nhân nặng tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 13-9, Bộ Y tế cho biết dù số ca mắc giảm nhưng bệnh nhân nặng lại tăng 4 ca so với ngày...

31

08/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm

Về dịch COVID-19 hôm nay 31-8, Bộ Y tế cho biết cả nước không còn bệnh nhân nặng. Số mắc giảm so với ngày trước...

19

08/2023

Xã hội

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm và bệnh nhân nặng tăng ngày cuối tuần

Về dịch COVID-19 hôm nay 19-8, Bộ Y tế cho biết hiện cả nước còn 3 bệnh nhân nặng. Trong ngày có thêm 15 người khỏi...

12

08/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm mạnh

Về dịch COVID-19 hôm nay 12-8, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm giảm hơn một nửa so với ca mắc ngày trước đó. Hiện cả...

16

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm và bệnh nhân nặng tiếp tục giảm

Về dịch COVID-19 hôm nay 16-7, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm giảm sâu ngày cuối tuần. Cả nước hiện không còn bệnh...

15

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm mạnh

Về dịch COVID-19 hôm nay 15-7, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm và bệnh nhân nặng đều giảm so với ngày trước đó.

12

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm mới lại tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 12-7, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm tăng ngày thứ 4 liên tiếp nhưng vẫn ở mức thấp do với các...

09

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca mắc mới thấp nhất trong hơn 3 tháng qua

Về dịch COVID-19 hôm nay 9-7, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm giảm mạnh so với ngày trước đó. Hiện cả nước không còn...

08

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm tăng ngày cuối tuần

Về dịch COVID-19 hôm nay 8-7, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm mới tăng cao nhất trong tuần qua, tuy nhiên bệnh nhân nặng lại...

07

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: 57 ca nhiễm, bệnh nhân nặng tăng

Về dịch COVID-19 hôm nay 7-7, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tương đương ngày trước đó, tuy nhiên bệnh nhân nặng lại...

02

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Số mắc thấp nhất hơn 2 tuần, không còn ca thở máy

Về dịch COVID-19 hôm nay 2-7, Bộ Y tế cho biết có 27 ca mắc mới, thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Hôm nay cả nước không...

01

07/2023

Sống khỏe

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm, tăng bệnh nhân thở máy

Về dịch COVID-19 hôm nay 1-7, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm mới giảm nhưng bệnh nhân thở máy lại tăng 2 ca so với ngày...