13

03/2023

Xã hội

Lực lượng CSGT bắt đầu hỗ trợ đăng kiểm ôtô tại TP.HCM

Trước cảnh quá tải các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Cục CSGT đã huy động lực lượng đến địa phương này hỗ...