22

07/2021

Pháp luật

Khởi tố nữ cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Thiếu trách nhiệm, không phát hiện ra các sai phạm của doanh nghiệp, dẫn tới thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà...

29

07/2015

Xã hội

Những chuyện 'động trời' tại Chi cục thuế Tân Yên, Bắc Giang (kỳ 1)

Đang lưu thông bình thường thì bị dừng xe để kiểm tra, một vị cán bộ chi cục thuế đến 'tịch thu' giấy tờ xe...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN