09

03/2021

Cộng đồng

Vì sao trong đám ma của người Việt lại có cúng 3 ngày, 49 ngày và 100 ngày?

Khi nhà có người mới mất, hầu hết gia đình Việt Nam đều cúng 3 ngày, 49 ngày và 100 ngày. Tại sao lại như thế?

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN