15

11/2022

Pháp luật

'Quyền lực' của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phan Huy Anh Vũ khai biết bà Nhàn có mối quan hệ lớn, thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo các bộ, ngành. Còn AIC là...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN