04

05/2021

Thế Giới

Lời tiên đoán đại dịch COVID-19 của 'thần đồng' tiên tri Ấn Độ

Abhigya Anand, 14 tuổi, được mệnh danh là "thần đồng" tiên tri Ấn Độ nổi tiếng thế giới khi đưa ra những dự đoán...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN