05

01/2022

Giáo dục

Xôn xao thông tin trường RMIT tạm đóng cửa 2 ngày vì sinh viên dọa đốt trường, lãnh đạo nhà trường nói gì?

Đại diện truyền thông của đại học RMIT xác nhận có việc nhà trường tạm đóng cửa 2 ngày vì lý do an toàn.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN