06

08/2022

Xã hội

Ngưng dán miễn phí thẻ thu phí tự động từ hôm nay

VETC ngưng triển khai dán thẻ thu phí tự động từ ngày 6/8. Chi phí mỗi lần dán là 120.000 đồng.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN