31

10/2018

Tỉnh thành

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều

Hơn 78km đê thường xuyên xuất hiện các vị trí mạch đùn, mạch sủi thẩm lậu; 448 cống dưới đê bị hư hỏng nghiêm...

31

10/2018

Tỉnh thành

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều

Hơn 78km đê thường xuyên xuất hiện các vị trí mạch đùn, mạch sủi thẩm lậu; 448 cống dưới đê bị hư hỏng nghiêm...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

30

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

29

10/2018

Tỉnh thành

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Từ ngày 26 - 29/10, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc...

29

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

29

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

29

10/2018

Tỉnh thành

ĐBQH kiến nghị đẩy mạnh công tác BVMT và ứng phó BĐKH

Trong 3 ngày (26,27 - 29/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của...

29

10/2018

Tỉnh thành

Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng ứng phó mưa bão

Ông Huỳnh Sơn Thái, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT cho biết: 'Để đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa nước trên...

27

10/2018

Tỉnh thành

Người dân sống ven sông Thạch Hãn khổ vì nạn cát tặc

Tình trạng sạt lở bờ sông tại tỉnh Quảng Trị ngày càng nghiêm trọng, làm mất đất sản xuất nông nghiệp, uy hiếp...

25

10/2018

Tỉnh thành

Các địa phương phòng, chống ngập úng do mưa lũ, triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm qua (24-10), cả nước tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng...

25

10/2018

Tỉnh thành

Các địa phương phòng, chống ngập úng do mưa lũ, triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm qua (24-10), cả nước tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng...

25

10/2018

Tỉnh thành

Các địa phương phòng, chống ngập úng do mưa lũ, triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm qua (24-10), cả nước tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng...