28

06/2021

Ảnh

Ảnh xưa hiếm có về đền Kiếp Bạc ở Hải Dương

Đền Kiếp Bạc (xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là một...

21

06/2021

Cộng đồng

Linh thiêng đền Kiếp Bạc trong di sản tư liệu thế giới

Đền Kiếp Bạc thuộc hai thôn Dược Sơn và Vạn Kiếp, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh), là nơi thờ phụng anh hùng, danh nhân...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN