24

05/2023

Kinh doanh

Nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời kiến nghị về 'giá mua điện tạm thời'

Các nhà đầu tư điện mặt trời, điện gió kiến nghị giá mua điện tạm thời bằng 50% giá trần của khung giá phát...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN