15

06/2021

Cộng đồng

Con sống ở thành phố nhưng vẫn nhận tiếp tế đồ quê, đó không phải yêu thương mà là bất hiếu

Con cái hỉ hả vì nhận được đồ ngon sạch, bố mẹ sung sướng vì được cho đi, được thấy mình có giá trị. Nhưng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN