23

09/2022

Kinh doanh

Nhiều 'ông lớn' lỗ nặng, vì sao?

Kinh doanh có lỗ, có lãi nhưng với trường hợp doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước thì phải xem xét vấn đề...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN