14

06/2021

Thế Giới

Nghịch lý ở Mỹ: Vẫn có hàng triệu người thất nghiệp nhưng các công ty không tuyển nổi nhân viên

Có 3 nguyên nhân có thể giải thích cho hiện tượng này: trợ cấp quá hào phóng, người lao động sợ hãi và sự phân...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN