02

12/2022

Thế Giới

Quen 3 tháng thì cưới, chồng lập tức đòi ly hôn khi vợ phát hiện bị ung thư, còn đòi trả lại sính lễ

Sau khi người vợ phát hiện bị ung thư, người chồng không những không ở bên chăm sóc và động viên, ngược lại còn...

17

07/2018

Pháp luật

Kiện đòi tiền, vàng làm sính lễ đính hôn

Hai bên đều đưa ra lý do không phải là người hủy hôn trước để khẳng định mình không có lỗi.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN