18

10/2022

Video HOT

Dự báo tác động của bão Nesat trên biển và đất liền

Bão số 6 (Nesat) đi theo hướng tây tây nam, sau đổi sang tây tây bắc và tiến vào vịnh Bắc Bộ ngày 20/10. Bão gây gió...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN