24

11/2022

Thế Giới

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo sốc thế giới 20 năm tới

Sau hơn 2 tháng, thần đồng tiên tri 16 tuổi ở Ấn Độ, Abhigya Anand mới đây lại tiếp tục đưa ra những dự đoán về...