17

09/2023

Thế Giới

Hàn Quốc: Dự luật cấm ăn thịt chó gây tranh cãi

Một dự luật cấm buôn bán và tiêu thụ thịt chó đã gây tranh cãi lớn ở Hàn Quốc vì các điều luật lẫn ý tưởng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN