23

09/2022

Kinh doanh

Vì sao EVN lỗ 16.600 tỉ đồng, liệu có tăng giá điện?

Giá các nguyên liệu sơ cấp tăng đột biến, đặc biệt sau chiến sự tại Ukraine đẩy chi phí sản xuất điện của Tập...

20

09/2022

Kinh doanh

Lý do EVN lỗ gần 16.600 tỷ đồng nửa đầu năm

Giá các nguyên liệu sơ cấp tăng đột biến, đặc biệt sau chiến sự tại Ukraine đẩy chi phí sản xuất điện của tập...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN