16

04/2021

Xã hội

Xót cảnh bác sĩ tận dụng găng tay nilon, kim để truyền dịch phải đi mượn... ở BV Bạch Mai

Sau sự việc hơn 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, nhiều lý do, nhiều câu chuyện xót xa đã được...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN