18

04/2023

Kinh doanh

Siết chặt kỷ cương lập quy hoạch điện, tiếp tục cải cách giá bán lẻ điện

Cùng với việc siết chặt kỷ cương trong công tác lập quy hoạch điện, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030...

06

02/2023

Kinh doanh

Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân

Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được tăng lên mức 1.826-2.444...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN