17

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17/2/2020: Không thay đổi

Giá cà phê hôm nay ngày 17/2/2020 thị trường tiếp tục biến động tích cực hơn, có nơi tăng đến 400 đ/kg. Hôm nay giá...

15

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15/2/2020: Tiếp tục tăng giá

Giá cà phê hôm nay ngày 15/2/2020 thị trường tiếp tục tăng giá, có địa phương tiếp tục tăng 300 đ/kg. Hôm nay giá cà...

14

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14/2: Bất ngờ tăng 300 đồng/kg trong ngày lễ Valentine

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng 300 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

13

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 13/2: Tiếp tục đà giảm 200 đồng/kg, giá

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

08

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 8/2: Tiếp tục giảm nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/2 trên thị trường Tây Nguyên có mức giảm nhẹ 100 đồng/kg, giá cà phê giao động trong khoảng...

07

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7/2: Tiếp tục giảm 100 đồng/kg, giá tiêu giảm 500-1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

06

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6/2: Tiếp tục giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

05

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 5/2: Tiếp tục giảm 200 đồng/kg, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

01

02/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1/2: Đảo chiều tăng mạnh 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng 500 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

30

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 30/1: Bất ngờ giảm mạnh 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 500 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

21

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 21/1: Giảm mạnh 300-400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 300-400 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

20

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 20/1: Lặng sóng từ đầu tuần, giữ giá 31.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên không đổi. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng 31.200-31.700...

18

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 18/1: Diễn biến trái chiều vào cuối tuần

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên diễn biến trái chiều. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

17

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 17/1: Tiếp tục tăng 200 đồng/kg, diễn biến trái chiều với giá cà phê thế giới

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng 200 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong...

16

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 16/1: Tiếp tục tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

15

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15/1: Tăng 100 đồng/kg sau đà giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 15/1 ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

14

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 14/1: Lao dốc mạnh 700 đồng/kg toàn Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 700 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...

13

01/2020

Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 13/1: Tăng nhẹ lên 32.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng 100 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá cà phê dao động trong khoảng...