04

09/2022

Sống khỏe

Biến thể nào đang chiếm ưu thế trong các ca Covid-19 ở miền Bắc?

Kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm ca mắc Covid-19 các tỉnh phía Bắc cho thấy biến thể BA.5 đang chiếm ưu...

23

08/2022

Sống khỏe

Hà Nội yêu cầu giải trình tự gen, phát hiện sớm biến thể mới của SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu thập mẫu bệnh phẩm, giải trình tự gen để xác định, phát hiện sớm các biến thể...

22

08/2022

Sống khỏe

Giải trình tự gen, theo dõi biến thể COVID-19 mới ở nhóm bệnh nhân nặng

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phối hợp với các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo dõi chặt chẽ nhóm bệnh...

30

07/2022

Sống khỏe

Giải trình tự gen để xác định các chủng virus cúm đang lưu hành

Số bệnh nhân mắc virus cúm nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, phần lớn nhiễm cúm...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN