06

12/2022

Xã hội

Cháy cửa hàng tạp hóa, toàn bộ hàng hóa bán Tết bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn ở cửa hàng tạp hóa không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tiền mặt và các loại hàng hóa mới...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN