17

02/2021

Thế Giới

Hoàng đế Trung Hoa có hàng nghìn phi tần cung nữ ở hậu cung, nếu Hoàng đế băng hà thì số phận của những nữ nhân này sẽ ra sao?

Nếu Hoàng đế không may băng hà thì những nữ nhân của ông sẽ sống như thế nào trong quãng đời còn lại?

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN