17

09/2023

Giải trí

Nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL vẫn biểu diễn dù Hà Nội dừng hoạt động giải trí: 'Cần ứng xử văn hóa'

Nhiều nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL vẫn sáng đèn biểu diễn trong ngày 16-9 dù Hà Nội đã dừng các hoạt động, sự kiện...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN