07

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 2: Sai phạm nối tiếp sai phạm

Cả chính quyền huyện Sóc Sơn và xã Minh Trí đều thừa nhận rừng phòng hộ có được ở thôn Minh Tân là do công sức...

07

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 2: Sai phạm nối tiếp sai phạm

Cả chính quyền huyện Sóc Sơn và xã Minh Trí đều thừa nhận rừng phòng hộ có được ở thôn Minh Tân là do công sức...

07

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 2: Sai phạm nối tiếp sai phạm

Cả chính quyền huyện Sóc Sơn và xã Minh Trí đều thừa nhận rừng phòng hộ có được ở thôn Minh Tân là do công sức...

07

11/2018

Tỉnh thành

Đường cao tốc 34.500 tỉ: 'Không bán thầu'

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc 'bán thầu' tại dự án đường cao...

07

11/2018

Tỉnh thành

Đường cao tốc 34.500 tỉ: 'Không bán thầu'

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc 'bán thầu' tại dự án đường cao...

07

11/2018

Tỉnh thành

Đường cao tốc 34.500 tỉ: 'Không bán thầu'

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc 'bán thầu' tại dự án đường cao...

07

11/2018

Tỉnh thành

Đường cao tốc 34.500 tỉ: 'Không bán thầu'

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc 'bán thầu' tại dự án đường cao...

07

11/2018

Tỉnh thành

Đường cao tốc 34.500 tỉ: 'Không bán thầu'

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định việc 'bán thầu' tại dự án đường cao...

07

11/2018

Tỉnh thành

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội chưa xử triệt để vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn

Nhận định Hà Nội chưa xử lý triệt để các công trình sai phép tại Sóc Sơn, đại diện Thanh tra Chính phủ cho biết...

06

11/2018

Tỉnh thành

Vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn chưa được xử lý triệt để

Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung của kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006, đã được Hà Nội...

06

11/2018

Tỉnh thành

Vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn chưa được xử lý triệt để

Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung của kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006, đã được Hà Nội...

06

11/2018

Tỉnh thành

Vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn chưa được xử lý triệt để

Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay nhiều nội dung của kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn năm 2006, đã được Hà Nội...

06

11/2018

Tỉnh thành

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội xử lý chưa triệt để công trình, nhà hàng, khu vui chơi ở Sóc Sơn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết Hà Nội chưa thực hiện triệt để các nội dung kết luận thanh tra,...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...