04

05/2021

Video HOT

Kinh hãi clip cháu bé bị kẹt cứng bàn tay vào cửa thang máy khi đang mở, người lớn xúm vào giải cứu nhưng bất lực

Trong lúc cửa thang máy đang mở, cháu bé đã vịn vào cửa thang dẫn tới bàn tay bị kéo theo.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN