02

06/2023

Xã hội

Đề xuất nâng thời gian tạm trú cho khách nhập cảnh lên 60 ngày

ĐBQH đề xuất nên xem xét thời gian tạm trú lên 60 ngày để chính sách Việt Nam tương đồng với các nước như Thái Lan...