28

10/2020

Công nghệ

Khối khí methane 'ngủ say' dưới Bắc Cực bắt đầu thoát ra ngoài

Giới khoa học tìm ra bằng chứng cho thấy khí methane đông lạnh dưới lòng Bắc Băng Dương bắt đầu bị thải ra tại...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN