29

08/2019

Giáo dục

Bé gái không ngón tay vượt qua chế giễu

Karinia Komaling (8 tuổi, ở Indonesia) không có ngón tay và chân bẩm sinh, nhưng vẫn đi học, vui vẻ hòa nhập cộng đồng,...