06

11/2022

Kinh tế

Công ty kinh doanh hàng hiệu của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thu gần 3.700 tỉ đồng

Chỉ riêng doanh thu mảng thời trang thuộc tập đoàn IPPG của ông Johnathan Hạnh Nguyễn trong 9 tháng đầu năm đạt gần...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN