19

07/2017

Giao thông

Bác bỏ tin đồn 'đề nghị xử lý' CSGT bị tướng Liêm lăng mạ

Liên quan đến đề nghị xử lý kỷ luật Trung úy Nguyễn Văn Thành như thông tin trên mạng, Đại tá Trần Ngọc Hạnh -...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN