27

05/2019

Ảnh

1 chỉ vàng 'phù phép' thành tấm lá vàng rộng 1m2 ở Hà Nội

Trải qua hơn 400 năm, xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn là nơi gìn giữ giá trị thiêng liêng của nghề dát vàng, làm...