03

08/2022

Pháp luật

Lợi dụng xe khách để vận chuyển ma túy hai bị cáo lĩnh 34 năm tù

Cấu kết nhau mua bán ma túy do "đối tác" chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa trên xe ô tô khách liên tỉnh...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN