09

06/2023

Pháp luật

Lừa bán người, 2 cậu cháu dắt nhau vào tù

Hai cậu cháu đã lừa bán 5 người sang Camphuchia để làm việc. Những người này bị đánh đập, bỏ đói, muốn về...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN