29

09/2022

Thế Giới

Các nhóm tội phạm dọa mổ lấy nội tạng lao động nước ngoài ở Campuchia

Đe dọa mổ lấy nội tạng là thủ đoạn mà các nhóm buôn người tại Campuchia sử dụng để khiến nạn nhân tuân theo...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN