18

09/2023

Giáo dục

Bộ GD&ĐT đề nghị lùi lộ trình tăng học phí

Theo đó, mức học phí năm học 2023-2024 được đề xuất sẽ bằng mức học phí năm học 2022-2023 trong Nghị định 81.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN