08

03/2020

Công nghệ

Mã Zip Code là gì? Ý nghĩa của mã Zip Code

Đối với nhiều người mã Zip Code là một loại mật mã gì đó khá xa lạ. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng nó...

05

11/2019

Công nghệ

Mã bưu chính là gì? Cách tra mã bưu chính trong cả nước

Mã bưu chính hoặc mã bưu điện là những từ khóa bạn thường gặp khi gửi thư tín, bưu kiện hoặc khi đăng ký tài...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN