02

06/2020

Thế Giới

Bí mật đôi mắt nhìn xuyên vũ trụ, mạnh nhất từ trước đến nay

Bạn hãy hình dung, đôi mắt của những con người tương lai có khả năng nhìn thấu cảnh vật, nhìn xuyên bóng đêm và...

04

02/2020

Video HOT

Con người có thể khai mở 'con mắt thứ 3' để nhìn thấu hồng trần?

Người ta tin rằng khi khai mở được "thần nhãn", con người sẽ có khả năng nhìn thấu hồng trần, quá khứ vị lai và...